Czym w rzeczywistości jest kapitał zakładowy?

Jednym z podstawowych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej kapitał zakładowy. Kodeks spółek handlowych jasno nakazuje wspólnikom wnieść go w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Jest to jeden z warunków bez których spółka nie będzie mogła powstać. Czym jednak w zasadzie są te środki? Kapitał zakładowy to wartość mająca pełnić funkcję...

Jakie obowiązki ma wspólnik spółki z o.o.?

Wieloosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest idealnym sposobem na pominięcie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego względu wielu przedsiębiorców decyduje się na spółkę, w której znaczną większość pokrywa jeden ze wspólników. Drugi w zamian za to oczekuje maksymalnego ograniczenia jego styczności ze spółką. Jakie obowiązki musi mimo wszystko spełnić wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?...

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje działalności gospodarczej: 1. USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 2. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa,...

Ulga na strat

Założenie własnej działalności to cel niejednej osoby. Przedsiębiorca, który zdecyduje się otworzyć własną firmę będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi na start. Ulga ta polega na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ulga na start zacznie obowiązywać 31 marca 2018 roku. Skorzystać z niej...

Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Celem projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jest Usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisy mają zacząć obowiązywać już od marca bieżącego roku. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? Przedsiębiorcy mogą być pozytywnie zaskoczeni prognozowanymi zmianami, ponieważ w znaczący sposób przyśpieszą procedurę rejestracji oraz...