Aktualizacje w KRS

Wręczenie nowemu właścicielowi spółki pełnej dokumentacji jego firmy.