Adres spółki z o.o.

Adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi konkretyzację siedziby – podajemy wówczas nie tylko miejscowość, ale także ulicę, numer budynku, ewentualnie lokalu. Nie jest on wymagany w umowie spółki.

Adres spółki wskazuje Zarząd spółki właściwemu sądowi rejestrowemu w zgłoszeniu spółki do KRS. Oznaczenie adresu spółki w ramach siedziby staje się decydujące ze względu na działalność operacyjną określonej spółki, ponieważ będzie on miejscem przechowywania dokumentacji rachunkowej (o ile księgowości nie prowadzi biuro rachunkowe), miejscem prowadzenia księgi udziałów i księgi protokołów oraz przechowywania innych dokumentacji spółki.

Jeżeli chcemy zmienić adres spółki z o.o., powinniśmy zgłosić to do Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas uzupełniamy formularz KRS Z3, czyli wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Dodaj komentarz